Anslut er förening

Anslut er förening till riksförbundet Sveriges Konstföreningar!

För att ni ska kunna bli medlemmar måste ni vara en  ideell förening och uppfylla följande krav:

  • Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar.

  • Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande

  • Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Ansök om medlemskap.

 

Våra medlemsförmåner

* Medlemserbjudanden. På vår lösenordsskyddade sida kan du ta del av speciella erbjudanden från våra samarbetspartner riktade till er konstförening och era medlemmar. Logga in här.
* Kurser och utbildningar: Konstföreningen bjuds in till förbundets och distriktets kurser i konsthistoria, samtidskonst och föreningsarbete. Kurserna är ofta gratis eller kraftigt subventionerade.Vi har de senaste åren arrangerat kurser och seminarium om fotokonst, konsthantverk, Kvalité i konsten, grafiska tekniker, Textilkonst med mera.
* Förmånliga försäkringar: Tillsammans med försäkringsbolaget L E Gefvert AB erbjuder vi våra medlemmar fördelaktiga försäkringar för föreningens utställningar, transporter, konstlager och resor i konstföreningens regi.
* 7 exemplar av tidskriften Konstperspektiv: Varje ansluten konstförening får gratis sju exemplar av varje nummer av tidskriften Konstperspektiv. Normal årskostnad för detta är annars 290×7=2030 SEK. Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Här presenteras en mångfald av uttryck: måleri, skulptur, installation, video, foto, performance och mycket, mycket mer. Sedan starten 1973 har Konstperspektiv varit en viktig informations- och bildningskälla för landets konstföreningar. Konstperspektiv utkommer 4 gånger per år.
*Samarbete med Sensus: Sedan 2013 är Sveriges Konstföreningar en medlemsorganisation i Sensus. Alla våra konstföreningar och distrikt får därmed hjälp och stöd  av Sensus i sitt konstbildningsarbete.
* Utställningsersättning: Den konstbildande utställningsersättningen är ett statligt bidrag som kan sökas för utställningar arrangerade av föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. För att föreningen ska kunna söka utställningsersättning till utställande konstnärer måste föreningen vara ansluten till Sveriges Konstföreningar.
*Förmånligt avtal med Bildupphovsrätt i Sverige: Konstnären har alltid upphovsrätten till sitt verk, oavsett vem ägaren till verket är. Upphovsrätten gäller under livstiden samt 70 år efter konstnärens död. Konstnären har rätt till ersättning när hans eller hennes alster används. Med vårt avtal med BUS blir det mycket enklare och billigare för föreningen att använda upphovsskyddat material i tryckt form eller på Internet.
*Lån av utställningar: Vi har ett antal vandringsutställningar med samtidskonst som föreningen kan låna. Själva lånet är kostnadsfritt, föreningen betalar bara en del av fraktkostnaden. Naturligtvis är utställningarna försäkrade av oss och det finns ofta pedagogiskt material till utställningarna.
*Lån av konstbildningsmaterial: Låna videofilmer och annat konstbildningsmaterial till kurser, studiecirklar och föreläsningar ur vår konstbildningsbank. Konstföreningen betalar bara portokostnaden för lånet.
*Handboken 2016 är SVERIGES KONSTFÖRENINGARs unika föreningspraktika, och konstföreningsledarens vardagliga vän. Boken känns igen i texterna om arrangörsrollen, föreningsarbetet samt i informationen om förbundet. Anslutna konstföreningar har tillgång till en on-line version och möjlighet att ladda ner hela Handboken som en PDF.
*Annonsera i Konstperspektivs kalendarium: Allmänna konstföreningar får gratis annonsera i Konstperspektivs stora kalendarium under kategorin ”Konstföreningar” (värde 800 kronor). Konstperspektivs kalendarium är en populär informationskanal för konstintresserade runt om i Sverige.
*Rabatt på annonser: Konstföreningen får 20% rabatt om man beställer annonser för sina egna utställningar och evenemang i tidskriften Konstperspektiv.
*Råd, stöd och hjälp: Som medlem kan du alltid vända dig till förbundskansliet med frågor eller för att få hjälp. Under åren har förbundet drivit skattefrågor, varit remissinstans och arbetat tillsammans med andra organisationer och myndigheter för att förbättra och uppmärksamma villkoren för konstföreningarna i Sverige. Genom ert medlemskap får förbundet också större möjlighet att påverka och driva frågor som är angelägna för Sveriges konstföreningar.
*Gemenskap och nätverk med andra konstföreningar i regionen genom vår distriktsorganisation.

Lämna ett svar