Anslut er förening

Anslut er förening till riksförbundet Sveriges Konstföreningar!

För att ni ska kunna bli medlemmar måste ni vara en  ideell förening och uppfylla följande krav:

  • Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar.

  • Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande

  • Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Ansök om medlemskap.

Kommentera